Regulamin sklepu internetowego

Warunki korzystania z serwisu internetowego wolfcollection.pl

I. Postanowienia ogólne:

 1. Wydawcą serwisu internetowego wolfcollection.pl („Serwis”) jest K202 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Jeżycka 12, lok. 10, 60-863 Poznań, NIP 7812006396, REGON 385527016, KRS: 0000856093.
 2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 3. Wszelkie prawa do Serwisu, w szczególności do układu stron internetowych Serwisu, materiałów graficznych i tekstowych korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielonej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
 4. Korzystanie z zawartości Serwisu jest możliwe jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.
 5. Zabronione jest wykorzystanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub w części do innych celów, w tym do kopiowania, publicznego odtwarzania, modyfikowania bądź wykorzystywania w celach komercyjnych bez pisemnej zgody spółki K202 sp. z o.o.
 6. Korzystanie z Serwisu przez użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności na Politykę prywatności.

II. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

 1. Serwisy umożliwia zamówienie oferowanych towarów przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działanie oprogramowania innych firm zainstalowanego na urządzeniach Kupującego, które może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Kupującego celem skorzystania ze sklepu internetowego, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z oferty Sprzedającego.

III. Zakup, zwrot i reklamacja produktów:

 1. Zakupu produktów w sklepie wolfcollection.pl można dokonywać za pomocą formularza zamówienia.
 2. Opłaty należy dokonywać poprzez platformę 1koszyk.pl
 3. Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem platformy 1koszyk.pl
 4. W sprawie problemów technicznych reklamacje przyjmowane są korespondencyjnie lub drogą e-mailową pod adresem kontakt@wolfcollection.pl.
 5. Realizacja zamówienia następuje do 3 dni roboczych od dnia zamówienia lub w okresie dłuższym, jeśli informacja o tym znalazła się w stronie produktu.
 6. Obowiązuje 14-dniowy termin zwrotu towaru bez podania przyczyny. Towar nie może nosić śladów zniszczeń.
 7. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych po otrzymaniu w formie pisemnej dokumentu reklamacyjnego pod adres: K202 sp. z o.o., ul. Jeżycka 12, lok 10, 60-863 Poznań.
 8. Do podstawowej ceny produktu doliczyć należy opłatę za przesyłkę. Wysokość opłaty umieszczona jest w Serwisie w stronach koszyka lub produktu.
 9.  Wszystkie ceny podawane są w złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. Informacje o kosztach dostawy znajdują się w stronach z dostępnymi produktami.
 10. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 11. W celu zakupu towaru znajdującego się w Serwisie internetowym: wolfcollection.pl, Kupujący wybiera pozycje do koszyka, a następnie potwierdza zakup.
 12. Sklep przyjmuje również zamówienia przesłane pocztą e-mail na adres: kontakt@wolfcollection.pl
 13. Zawarcie umowy następuje w momencie potwierdzenia przez Serwis przyjęcia zamówienia.
 14. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, od dnia uznania rachunku bankowego Serwisu. Dane do przelewu bankowego podane są w stronie KONTAKT.
 15. Serwis oświadcza, że zdjęcia i opisy produktów mogą nie oddawać wszystkich cech zamawianego produktu. W szczególności zdjęcia produktów mogą różnić się do zamawianego towaru: w zależności od monitora, na którym wyświetlany jest opis produktu zdjęcia mogą mieć odmienną barwę.
 16. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej możliwości przewoźnika, pod podany w formularzu zamówienia adres Kupującego.

IV. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania jakichkolwiek przyczyn, składając oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem 14 dni. 
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy określonego powyżej rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik. 
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane pisemnie listem poleconym na adres: K202 sp. z o.o., ul. Jeżycka 12, lok 10, 60-863 Poznań lub mailem pod adres poczty elektronicznej kontakt@wolfcollection.pl.
 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku numer 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz na samym dole niniejszego Regulaminu. Klient może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. W przesłanym liście musi znaleźć się data zakupu, nazwa zwracanego produktu i dane kontaktowe.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a) w przypadku odstąpienia od Umowy Serwis zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy,
  b) zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu. Serwis może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu,
  c) Klient powinien odesłać Produkt pod adres nadawcy przesyłki lub inny, jeśli zostanie wskazany w korespondencji e-mail, nie później niż przed upływem 14 dni od dnia, w którym poinformował Serwis o odstąpieniu od Umowy,
  d) Klient ponosi koszty przesyłki zwracanego produktu lub produktów.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku zawarcia Umowy:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  b) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, lub zostały wykonane według specjalnej specyfikacji dostarczonej przez Klienta.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 9. W przypadku wykonania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy, Serwis zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego punktu.
 10. Serwis dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Serwisu, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do Serwisu (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami). Nie będą przyjmowane paczki wysłane do Serwisu na jego koszt oraz za pobraniem.
 12. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 13. Serwis niezwłocznie przekazuje Konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.

V. Polityka prywatności:

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. W spółce K202 sp. z o.o. dbamy o Państwa prywatność. Niżej można zapoznać się z zasadami i celami, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Państwa danych. Dowiecie się Państwo również, jakie prawa wynikają z korzystania z serwisu wolfcollection.pl oraz jak skontaktować się z nami, aby realizować te prawa.

Jesteście Państwo użytkownikami serwisu wolfcollection.pl. Państwa dane przetwarzane są przez spółkę K202 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Jeżyckiej 12, lok 10, kod pocztowy 60-863 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000856093, NIP 7812006369.

Z każdą sprawą, która związana jest z przetwarzaniem Państwa danych osobowych możecie kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz tradycyjnej, przesyłając list pod adres podany wyżej.

Przepisy RODO precyzyjnie określają, jakie są prawa użytkowników i jakie z tego powodu ciążą na nas obowiązki. Nasi użytkownicy mogą:

 • zażądać od nas dostępu do swoich danych osobowych,
 • dokonać ich zmian,
 • zażądać ich usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • zażądać sprzeciwu ich przetwarzania,
 • zażądać przeniesienia danych,
 • wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 w Warszawie.

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Wynika on wyłącznie z funkcjonalności udostępnionych w serwisie:

Przygotowanie, zawarcie i realizacja umowy z użytkownikiem serwisu wolfcollection.pl zawartej na podstawie regulaminu zamieszczonego wyżej, obejmują analizę danych w celu doskonalenia naszych usług i działania serwisu oraz dbania o bezpieczeństwo. Podstawą takiego przetwarzania waszych danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO. Dlatego, że dane te są niezbędne do realizacji umowy zawartej z użytkownikiem.

Analiza danych – statystyka. Wykorzystujemy ją, by usprawnić działanie serwisu, lepiej poznać jego użytkowników i zapewnić im większą interakcję. Nie profilujemy publikowanych przez nas artykułów, czyli korzystając z serwisu widzisz artykuły w taki sam sposób, jak inni użytkownicy.

Korzystając ze sklepu wolfcollection.pl podajecie nam Państwo swoje dane adresowe, które są niezbędne do zrealizowania przesyłki. Wykorzystujemy je więc tylko do sprawnego dostarczenia przesyłki. Dane te nie są dalej przetwarzane.

Okres przetwarzania: do chwili zrealizowania świadczeń określonych umową, a także po tym czasie, jeśli będzie to niezbędne w celu rozliczenia lub dochodzenia roszczeń, lub do chwili, kiedy nie zgłosicie swojego sprzeciwu i zażądacie ich usunięcia.

Do jakich danych mamy dostęp?

Korzystając z serwisu wolfcollection.pl przekazujecie nam Państwo swój numer IP oraz godzinę wejścia na stronę. Nie mamy jednak możliwości identyfikacji konkretnych osób po numerze IP. Dane te służą nam wyłącznie do celów ogólnej statystyki, dzięki czemu możemy poznać, które artykuły cieszyły się największą popularnością użytkowników. Pozostawiacie też tzw. pliki cookies, o czym informujemy każdego nowego użytkownika odwiedzającego dowolną stronę w domenie wolfcollection.pl. Pliki cookies służą nam wyłącznie do usprawnienia działania serwisu. Informacje, które zbieramy w ten sposób nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie nie możemy ustalić waszej tożsamości. Pliki cookies zapisywane są jednak w pamięci urządzenia, z którego korzystacie i pozwalają określić parametry techniczne urządzenia takie jak: rodzaj przeglądarki internetowej, język, system operacyjny, dostawca usług internetowych, data, czas i lokalizacja do poziomu miejscowości. To my mamy wyłączny dostęp do tych danych, nie przekazujemy ich nikomu innemu.

Dane, które od Państwa zbieramy są potrzebne do świadczenia usług na waszą rzecz. Ograniczamy zakres tych danych do minimum i nie zbieramy tzw. danych wrażliwych.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy wolfcollection.pl zawierane są w języku polskim.
 2. Korzystanie z Serwisu przez użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności na Politykę prywatności.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i uaktualnień w Regulaminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Serwisu. Zmiany i uaktualnienia Regulaminu obowiązują od dnia ich zamieszczenia w Serwisie.

4. Zmiana Regulaminu:

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Konsumenta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Sądem właściwym (za wyjątkiem Klientów będących Konsumentami) miejscowo do rozstrzygania sporów wynikłych między Sprzedającym a Klientem lub innymi podmiotami, na rzecz których Serwis świadczy usługi w ramach Sklepu Internetowego, jest sąd powszechny, w którego okręgu Serwis ma swoją siedzibę; jeśli sądem właściwym okaże się sąd rejonowy, strony zgodnie wybierają Sąd Rejonowy w Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy według zasad ogólnych.

7. Konsument posiada możliwość ze skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje można znaleźć u swojego lokalnego powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub pod następującymi adresami stron: – https://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/https://ezakupy.uokik.gov.pl/https://uokik.gov.pl/

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 maja roku 2021.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

K202 SP. Z O.O.
ul. Jeżycka 12, lok 10, 60-863 Poznań,

NIP: 7812006396, REGON: 0000856093
wolfcollection.pl
kontakt@wolfcollection.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.